คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดินทางสำรวจพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย Thailand Biennale ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 -16.00 น. ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดินทางสำรวจพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้งในอำเภอเมือง และอำเภอปากช่อง เพื่อการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย Thailand Biennale ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร และ อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ ร่วมเดินทางในครั้งนี้ อาทิ บ้านศิลปินแห่งชาติ ทวี รัชนีกร หอศิลป์พิมานทิพย์ วัดพายัพ และศูนย์การเรียนรู้ TK Park

แชร์