ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วม”พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร เเละเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑”

แชร์