ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย​ มาร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจนักแสดง​ร่วมชมสินค้า ในงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3 

วันอาทิตย์​ 3 มิถุนายน 2561
ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย​ มาร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจนักแสดง​ ร่วมชมสินค้า ในงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3 ( BAF 2018)​ ณ สยามสแควร์วัน และสยามสแควร์ ซอย 5  ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดการแสดงและการแสดงดนตรี ของไทย และอาเซียน อาทิ เช่น การแสดงหุ่นร่วมสมัยคณะเด็กเทวดา จากมหาสารคาม , การแสดงร่วมสมัยโลกสวยด้วยมือเรา เป็นต้น ประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

แชร์