ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการกราฟิกเพื่อชุมชน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการกราฟิกเพื่อชุมชน ครั้งที่ ๓ ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์