คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ต้อนรับ นางวิชดา วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายราชการสัมพันธ์ 1 สายงานธุรกิจภาครัฐ พร้อมด้วยผู้แทนจาก สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม ให้การต้อนรับ นางวิชดา วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายราชการสัมพันธ์ 1 สายงานธุรกิจภาครัฐ พร้อมด้วยผู้แทนจาก สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมทั้งหารือเรื่องการเบิกจ่ายเงินของระบบราชการ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินโครงการต่างๆของหน่วยงานในลำดับต่อไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ