คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และภริยา พร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ ในพระบรมมหาราชวัง

แชร์