คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นประธานพิธีปิดงาน “วัฒนธรรมสัมพันธ์รวมใจสามัคคี” Cultural Game ครั้งที่ ๑ มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา ประกวดกองเชียร์และขบวนพาเหรด

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีปิดงาน “วัฒนธรรมสัมพันธ์รวมใจสามัคคี” Cultural Game ครั้งที่ ๑ และมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภททั่วไป กีฬามหาสนุก รางวัลแข่งขันแต่งตัว MCR (Mr./Miss Culture Relations) โดยมีนางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช คู่สมรสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรร นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงินผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

ภายในงานมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาทั่วไป ได้แก่ ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตองและแชร์บอลในรอบชิงชนะเลิศและกีฬามหาสนุก ได้แก่ ชักกะเย่อ วิ่งผลัด เดินหลายขา วิ่งกระสอบรวมพล แย้งลงรู ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สร้างความผูกพันองค์กรและเสริมสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรแต่ละหน่วยงาน เพื่อร่วมกับขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

แชร์