คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ธีเปิดนิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการส่งมอบงานลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยฯ

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการส่งมอบงานลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยฯ โดยมีนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการค้าหัตถกรรมไทย นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ จันทบุรี และสุพรรณบุรี และผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญาเข้าร่วม ณ ลาน Beacon 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยนิทรรศการฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2565

แชร์