นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อัดรายการคุณพระช่วย เพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่2 ณ สยาม 

นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อัดรายการคุณพระช่วย เพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่2 ณ สยาม ทั้งนี้จะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. ทางช่อง workpoint (งานนี้จะจัดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1และ3 ของเดือน ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 17 กันยายน 2560 ณ สยามสแควร์ซอย 5 และสนามสแควร์วัน)

แชร์