นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมลงพื้นที่และติดตาม คณะศิลปินสัญจร ในการสร้างงานศิลปะร่วมสมัย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านเกาะกลาง

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมลงพื้นที่และติดตาม
คณะศิลปินสัญจร ในการสร้างงานศิลปะร่วมสมัย
โดยได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านเกาะกลาง 
ตำบลคลองประสงค์ จังหวัดกระบี่
เพื่อนำไปจัดแสดงในงาน “๑๔๖ ปี กระบี่เมืองศิลปะ” ณ ลานประติมากรรมไม้มะหาด ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ