คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมเสวนาในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น

นางสาววิมลลักษณ์  ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมเสวนาในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย โดยนำเสนอโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ณ โรงแรม มารีไทม์ ปาร์คแอนด์สปารีสอร์ท

แชร์