นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมคณะผู้แทนกรรมการลงสำรวจพื้นที่จัดแสดงผลงาน ณ หาดนพรัตน์ธารา น้ำตกธารโบกขรณี และท่าปอมคลองสองน้ำ

นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมคณะผู้แทนกรรมการลงสำรวจพื้นที่จัดแสดงผลงาน ณ หาดนพรัตน์ธารา น้ำตกธารโบกขรณี และท่าปอมคลองสองน้ำ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำ Mr. Furamu Kitagawa ที่ปรึกษานานาชาติโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 พร้อม Mr. Yasunari Kumagai ผู้ช่วย และผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ประกอบด้วยอาจารย์ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ (สาขาทัศนศิลป์) ประจำปี พ.ศ. 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ และนายธวัชชัย สมคง บรรณาธิการนิตยสาร Fine Art สำรวจพื้นที่จัดแสดงผลงาน ณ หาดนพรัตน์ธารา น้ำตกธารโบกขรณี และท่าปอมคลองสองน้ำ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ