คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวเปิดในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ และผลิตรายการ ชนช้างกราฟิก ( Graphic Design Battle ) ซีซั่น 4

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวเปิดในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ และผลิตรายการ ชนช้างกราฟิก ( Graphic Design Battle ) ซีซั่น 4 ซึ่งในปีนี้มีทีมที่เข้ารอบจำนวน 6 ทีม จากผู้สมัครทั่วประเทศจำนวน 93 ทีม โดยมีอาจารย์ไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศืลปาธร ปี 2557 สาขาออกแบบเรขศิลป์ ผู้แทนคณะกรรมการกล่าวแนะนำการเตรียมตัวลงพื้นที่ชุมชนแก่ผู้เข้าแข่งชัน ทั้งนี้ในงานดังกล่าว มี รศ.อาวิน อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ อาจาย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมน้องๆจากชนช้างซี่ซั่นปี 2 และ 3 เล่าถึงประสบการณ์การ การเข้าร่วมแข่งขันที่ผ่านมา ทั้งนี้ สามารถติดตามชมการออกอากาศได้ทางช่องอัมรินทร์ ทีวีในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 หรือชมรายการย้อนหลังซี่ซั่น 1 – 3 ทางเฟจชนช้างกราฟิก

แชร์