Facebook Logo

นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์(ทัศนศิลป์) พร้อมด้วย น้องๆ ทั้ง 6 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ ปีที่ 4 ชนช้างกราฟิก (กราฟิกดีไซน์ แบทเทิลปี4) เดินทางสู่จังหวัดชลบุรี

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. (ช่วงเช้า) นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์(ทัศนศิลป์) พร้อมด้วย น้องๆ ทั้ง 6 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ ปีที่ 4 ชนช้างกราฟิก (กราฟิกดีไซน์ แบทเทิลปี4) เดินทางสู่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2561 เริ่มต้นการลงพื้นที่ด้วยการกราบสักการะพระพนัสบดี พระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอพนัสนิคม เพื่อความเป็นสิริมงคล และลงพื้นที่ศึกษาดูงานแรกที่กลุ่มชุม ๑๐ รักษ์โลก โดยมีนางนภสร พระยาลง ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม คุณบวร พิทักษ์สานนท์กูล เลขากลุ่ม save the earth พร้อมด้วยเหล่าสมาชิกร่วมต้อนรับคณะ อีกทั้งยังมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรประจำกลุ่ม save the earth เรื่องความเป็นมาของโครงการปิดทองหลังพระและเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากสมุนไพรไทย ด้วยเทคโนโลยีจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรร์(em) และชมสาธิตการขยายจุลินทรีย์จากสมุนไพรไทย ณ ชุมชนย่อยที่ 10 เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ทั้งนี้ ทีมจ๊วด จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะนำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ต่อไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ