นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในงานแสดงวิสัยทัศน์ Thailand Tourism 2025

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในงานแสดงวิสัยทัศน์ Thailand Tourism 2025 โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คณะรัฐมนตรี ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทน และมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์(ทัศน์ศิลป์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ Thailand Tourism 2025 ตั้งเป้ามีรายได้จากการท่องเที่ยว ๓.๕ ล้านล้านบาท เผย ๓ – ๖ เดือนต่อจากนี้ จะมี World event ทยอยเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จากนั้น นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ