Facebook Logo

นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีถ่ายภาพหมู่

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีถ่ายภาพหมู่ โดยมี นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

แชร์