คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมประชุมกำหนดแนวทางความร่วมมือในการจัดงาน Thailand Biennale, Krabi 2018 กับ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมประชุมกำหนดแนวทางความร่วมมือในการจัดงาน Thailand Biennale, Krabi 2018 กับ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แชร์