คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายขจร มุกมีค่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา เข้าร่วมการประชุมในงานดังกล่าวได้เชิญนายบัญชาการ วินัยพานิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรยาย เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์