นายบุญเลิศ คำดี รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุม คณะทำงานลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายบุญเลิศ คำดี รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุม คณะทำงานลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

Share on facebook
Share on twitter