นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 9/61 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ จ.บึงกาฬ-จ.หนองคาย 11-13 ธันวาคม 2561

ภารกิจ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 9/61 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ จ.บึงกาฬ-จ.หนองคาย 11-13 ธันวาคม 2561

15.30 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุชมชนวัดโพธาราม
(วัดท่าไคร้) แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม จ.บึงกาฬ และสักการะหลวงพ่อพระใหญ่ในอุโบสถ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเรือโบราณ เยี่ยมตลาดนัดของดีบ้านฉันจากชุมชนคุณธรรม

16.55 ลงพื้นที่เยี่ยมการพัฒนาวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม

ในการนี้ ผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรม
และ ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวก สนับสนุนข้อมูลในการลงพื้นที่ตรวจราชการและการประชุม ครม.สัญจร ดังกล่าว

แชร์

Share on facebook
Share on twitter