Facebook Logo

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 9/61 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ จ.บึงกาฬ-จ.หนองคาย 11-13 ธันวาคม 2561

ภารกิจ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 9/61 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ จ.บึงกาฬ-จ.หนองคาย 11-13 ธันวาคม 2561

15.30 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุชมชนวัดโพธาราม
(วัดท่าไคร้) แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม จ.บึงกาฬ และสักการะหลวงพ่อพระใหญ่ในอุโบสถ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเรือโบราณ เยี่ยมตลาดนัดของดีบ้านฉันจากชุมชนคุณธรรม

16.55 ลงพื้นที่เยี่ยมการพัฒนาวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม

ในการนี้ ผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรม
และ ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวก สนับสนุนข้อมูลในการลงพื้นที่ตรวจราชการและการประชุม ครม.สัญจร ดังกล่าว

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ