คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ และร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดหนองคายและบึงกาฬ

ในการนี้ ผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมต้อนรับ อำนวยความสะดวก สนับสนุนข้อมูลในการลงพื้นที่ตรวจราชการและการประชุม ครม.สัญจร ดังกล่าว ดังนี้

วันที่ 11 ธันวาคม 2561
– ชุมชนคุณธรรมวัดโพธารามบ้านท่าไคร้ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเยี่ยมชมการพัฒนาวัดโพธาราให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เรือกลไฟโบราณ ตลาดประชารัฐ
– วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) เพื่อกราบนมัสการเจ้าอาวาส และเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ

แชร์