คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น.
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ให้แก่ประชาชน โดยมีข้าราชการระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรมและนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจิตร (ทัศนศิลป์) เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทั้งนี้วัดเข้าร่วมกิจกรรม
1.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
2.วัดอรุณราชวราราม
3.วัดราชโอรสาราม
4.วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
5.วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
6.วัดบวรนิเวศวิหาร
7.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
8.วัดสุทัศนเทพวราราม
9.วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
10. วัดวชิรธรรมสาธิต

แชร์