นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานในการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมอําเภอเมือง โรงแรมเทพนคร อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานในการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าไทยบุรีรัมย์ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ “เสน่ห์ผ้าไทยบุรีรัมย์ ๔ ชาติพันธุ์” โดยมีนายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วม Cr กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ