นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 15.30 น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกรม ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนำชมพื้นที่ปฏิบัติงานภายในบริเวณชั้น 3 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์