คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม เจ้าหน้าที่ สศร.และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าเยี่ยมเครือข่ายศิลปินร่วมสมัย ณ Kenny House อ.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม เจ้าหน้าที่ สศร.และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าเยี่ยมเครือข่ายศิลปินร่วมสมัย ณ Kenny House อ.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี
ครูวิทยา ศรีม่วง ศิลปิน นักคิด นักเขียน ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองพิชัย นอกจากเปิดเป็นหอศิลป์ให้ชมงานศิลปะและของเก่าโบราณแล้ว ยังรับจัดทริปปั่นจักรยานเที่ยวชมประวัติศาสตร์เมืองเก่า ชิมอาหารถิ่น ชมศิลปวัฒนธรรมสยาม จีน ลาว อีกด้วย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ