คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นายโกวิท ผกามาศ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ กระทรวงวัฒนธรรม

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 7.30 น. นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดินทางเข้าสักการะพระพุทธสิริวัฒนธรรโมภาส พระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรม และศาลตา ยาย ณ บริเวณด้านหน้า อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ กระทรวงวัฒนธรรม ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 พร้อมทั้งมอบโอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการและพนักงานให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น

แชร์