คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นิทรรศการ“การพัฒนางานศิลปะบนผืนผ้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนสูนานาชาติ ณ จังหวัดกระบี่” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำเอาความรู้ต่างๆ ที่มีในชุมชนมาพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่สู่สาธารณชน

วันที่  

04/12/61

นิทรรศการ“การพัฒนางานศิลปะบนผืนผ้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่นานาชาติ ณ จังหวัดกระบี่” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำเอาความรู้ต่างๆ ที่มีในชุมชนมาพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จาก 3 ชุมชน ใน จ.กระบี่ ได้แก่ ชุมชนผ้าปาเต๊ะคลองประสงค์ กลุ่มอ่าวลึกบาติก และกลุ่มบากันบาติก นิทรรศการดังกล่าวจะจัดให้ชมฟรีระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (หยุดทุกวันอาทิตย์) ณ บริเวณโถงทางเดินกลาง ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน อ.เมือง จ.กระบี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2209 3759 – 61 (ในวันและเวลาราชการ)

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ