คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นิทรรศการจิตรกรรม “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดนิทรรศการจิตรกรรม “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” โดยมี ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร สภาวัฒนธรรม แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และสภาวัฒนธรรมบางขุนเทียน จัดนิทรรศการจิตรกรรมแสดงภาพเขียน สีน้ำมันภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในชุด “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” จำนวน ๕๐ ภาพ ซึ่งเป็นผลงานของอ.กำพล พงษ์พิพัฒน์ ศิลปินอิสระ ที่ได้รับรางวัลจากสถาบันระดับชาติ

โดยจะจัดแสดงระหว่างวันที่ ๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

แชร์