คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นิทรรศการผลงานสะสม “กลับบ้าน” ซึ่งจะจัดแสดงผลงานสะสมของคุณเทพ จุลดุลย์ จำนวน 29 ภาพ 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าว นิทรรศการผลงานสะสม “กลับบ้าน” ในวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับมอบผลงานศิลปะอันล้ำค่าจากครอบครัวของคุณเทพ จุลดุลย์ นักสะสมผลงานศิลปะชาวไทยในรัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา จำนวน ๒๙ ภาพ จากศิลปิน อาทิ อ.ศิลป์ พีระศรี อ.เฟื้อ หริพิทักษณ์ อ.ชลูด นิ่มเสมอ โดยมี ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัผู้บริหาร วธ. ครอบครัว คุณเทพ จุลดุลย์ และสื่อมวลชน ร่วมงาน โดย นิทรรศการผลงานสะสม “กลับบ้าน” จะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ และนิทรรศการจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์