คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นิทรรศการผ้า ,การประกวดลายผ้าอัตลักษณ์ ท้องถิ่นร่วมสมัย งานศิลป์บนผืนผ้า ภูมิปัญญาสู่อาภรณ์ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยแม่ลุ่มน้ำโขง ณ จังหวัดเลย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ในวันนี้ นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดเลย พร้อมคณะ จัดนิทรรศการผ้า ,การประกวดลายผ้าอัตลักษณ์ ท้องถิ่นร่วมสมัย งานศิลป์บนผืนผ้า ภูมิปัญญาสู่อาภรณ์ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยแม่ลุ่มน้ำโขง ณ จังหวัดเลย ในนิทรรศการฯนี้ได้มีคณะกรรมการเหล่ากาชาดพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชม ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยแม่ลุ่มน้ำโขง

แชร์