คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นิทรรศการภาพพถ่ายฝีพระหัตถ์ จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ณ ชั้น9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายโกวิทย์ ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมรับเสด็จฯ และเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน นิทรรศการภาพพถ่ายฝีพระหัตถ์ จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงฉายทั้งในประเทศ และระหว่างเสด็จเยือนต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-2563 จำนวนกว่า 150 ภาพ เพื่อนำมาจัดนิทรรศการให้ประชาชนได้เข้าชม ณ ชั้น9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

แชร์