คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวเกี่ยวกับนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดนครพนม
โดยนายรังสรรค์​ คัมภิรานนท์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยพระราชสิริวัฒน์​ รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม​ เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม, นายธนิตศักดิ์ อุ่นตา วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม, นายเด่นชัย​ ไตรยะถา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมด้วย ภายในงานมีกิจกรรมมีการมอบรางวัลดังต่อไปนี้
-รางวัลการประกวดวาดภาพ ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา
-รางวัลการประกวดวาดภาพ ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
-รางวัลการประกวดวาดภาพ ประเภทประชาชนทั่วไป
-รางวัลการประกวดภาพถ่าย ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
-รางวัลการประกวดภาพถ่าย ประเภทประชาชนทั่วไป
และร่วมชมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดนครพนม ซึ่งมีนักเรียน ครู และประชาชน ร่วมส่งผลงานการออกแบบกว่า 150 ผลงาน ณ ศาลาการเปรียญ วัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ทั้งนี้โครงการดังกล่าวสศร ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม

แชร์