คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นิทรรศการศิลปะไทเลย และจัดการแสดงผลงาน สืบสานสายใยผ้าไทเลย ” ศิลป์บนผืนผ้า ภูมิปัญญาสู่อาภรณ์ จังหวัดเลย” และจัดแฟชั่นโชว์ ภายในงานเทศกาลศิลปะ สายหมอกและดอกไม้

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โดยนางรวงทอง พลธิราชวัฒนธรรมจังหวัดเลย พร้อมบุคลากร ร่วมกับเครือข่ายศิลปินจังหวัดเลย จัดบูธนิทรรศการศิลปะไทเลย และจัดการแสดงผลงาน สืบสานสายใยผ้าไทเลย ” ศิลป์บนผืนผ้า ภูมิปัญญาสู่อาภรณ์ จังหวัดเลย” และจัดแฟชั่นโชว์ ภายในงานเทศกาลศิลปะ สายหมอกและดอกไม้ โดยมีนางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ผู้ประกอบการและผู้แทนภูมิปัญญาด้านผ้า ร่วมแสดงแบบ แฟขั่นโชว์ ภายใต้งบประมาณโครงการศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดเลย ด้วยมาตรการป้องกัน COVID-19 ตามหลักการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากาก เฟชชิล ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ลานรักนะภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

แชร์