คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นิทรรศการศิลปะ 29 National Artists 29 Baramee of Art ณ หอธรรมพระบารมี จ. ฉะเชิงเทรา

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมชมนิทรรศการศิลปะ 29 National Artists 29 Baramee of Art ณ หอธรรมพระบารมี จ. ฉะเชิงเทรา โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ 29 ท่านที่สร้างผลงานอันทรงคุณค่าต่อวงการศิลปะร่วมสมัยไทย นิทรรศการนี้จัดแสดงถึงวันที่ 14 มีนาคม 2564

แชร์