คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นิทรรศการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ (Bangkok Art Festival) ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๒๐ ณ สถานีกลางบางซื่อ

วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมนิทรรศการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ (Bangkok Art Festival) ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๒๐ ณ สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

แชร์