คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

บรรยากาศการถ่ายทอดสดการอบรมความรู้ศิลปะร่วมสมัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในรายการเพลินศิลป์ร่วมสมัย ตอนฟู้ดสไตลิสต์ล้านนาร่วมสมัย

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.- 16.00 น. บรรยากาศการถ่ายทอดสดการอบรมความรู้ศิลปะร่วมสมัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในรายการเพลินศิลป์ร่วมสมัย ตอนฟู้ดสไตลิสต์ล้านนาร่วมสมัย โดยคุณพัชรพรรณพงศ์ กินาวงศ์ และ พลีน กะ ตั๊ก ร้าน ณ เวลาพาเพลิน ณ ห้องแคนทีน ชั้นm หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ