บรรยากาศการอบรมความรู้ศิลปะร่วมสมัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในรายการเพลินศิลป์ร่วมสมัย โดยคุณเบลล์ ตอนผ้าย้อมครามธรรมชาติ Shibori & INDIGO tiedye.

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.บรรยากาศการอบรมความรู้ศิลปะร่วมสมัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในรายการเพลินศิลป์ร่วมสมัย โดยคุณเบลล์ ตอนผ้าย้อมครามธรรมชาติ Shibori & INDIGO tiedye. พร้อมเทคนิคการพับ มัด รัด หนีบ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
cr แหล่งชื้ออุปกรณ์มัดย้อมออนไลน์
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ภาพกิจกรรมอื่นๆ