Facebook Logo

บรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการชุดศิลปะภาพวาด ผลงานของ ดร. ยู่ฮัว โซ่วจือ หวัง (The Artworks Exhibition of Dr. Yuhua Shouzhi Wang) เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 11:00 น.

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 11:00 น.
นายบุญเลิศ คำดี รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยประธานในพิธีเปิดนิทรรศการชุดศิลปะภาพวาด ผลงานของ ดร. ยู่ฮัว โซ่วจือ หวัง (The Artworks Exhibition of Dr. Yuhua Shouzhi Wang)
โดยนิทรรศการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และ บริษัท แรอาร์ต จำกัด (สหรัฐอเมริกา) เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มกราคมนี้
ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

บรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการชุดศิลปะภาพวาด ผลงานของ ดร. ยู่ฮัว โซ่วจือ หวัง (The Artworks Exhibition of Dr. Yuhua Shouzhi Wang) เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 11:00 น.

ประธานในพิธีเปิด ได้แก่ นายบุญเลิศ คำดี (รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย)

นิทรรศการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และ บริษัท แรอาร์ต จำกัด (สหรัฐอเมริกา)

เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มกราคมนี้
ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

หมายเหตุ: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม และกรุณางดถ่ายภาพผลงาน

แชร์