คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

บรรยากาศวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมในโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 8 (The 8th Bangkok Art Festival : BAF)

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 บรรยากาศวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมในโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 8 (The 8th Bangkok Art Festival : BAF) ภายในงานมีประชาชนให้ความสนใจ ทำกิจกรรม workshop การถักโครเชต์พวงมาลัย และรับชมการแสดงร่วมสมัย ชุด “กบเลือกนาย” และ “นายท้ายเรือ” โดยศิลปินรางวัลศิลปาธร ประจำปี 2563 “วรรณศักดิ์ ศิริหล้า” และได้รับเกียรติจากนายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้มอบของที่ระลึกแก่ศิลปิน

วันนี้ มียอดจำหน่ายสินค้าภายในงานและช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบการ จำนวนทั้งสิ้น 336,331 บาท รวมยอกจำหน่ายสินค้าตลอดการจัดงานฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 941,727 บาท

แชร์