คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

บรรยากาศสำหรับการแข่งขันของชนช้างกราฟิกซี่ซั่น 2 ในชุมชนวัดนาอุดมวนาราม 

บรรยากาศสำหรับการแข่งขันของชนช้างกราฟิกซี่ซั่น 2 ในชุมชนวัดนาอุดมวนารามเป็นชุมชนสุดท้ายในโครงการชนช้างกราฟิก. ติดตามชมการออกอากาศได้ที่ช่องอัมรินทร 34. เวลา 15.00น. และรอการประกาศผลอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ