คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด เข้าพบ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อแนะนำงานวันเดอร์ฟรุ๊ตประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด เข้าพบ นายวิเชียร สุขสร้อย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อแนะนำงานวันเดอร์ฟรุ๊ตประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด ได้กำหนดจัดงานวันเดอร์ฟรุ๊ต ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๕ วัน
ณ เดอะฟิลด์ แอท สยามคันทรีคลับ เลขที่ ๕๐ หมู่ ๙ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยงานวันเดอร์ฟรุ๊ตครั้งล่าสุดในปี ๒๕๖๖ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๒๗,๐๐๐ คน แบ่งออกเป็นชาวต่างชาติ ๖๕% ชาวไทย ๓๕% และถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง ไม่เพียงใช้จ่ายในงานวันเดอร์ฟรุ๊ตเท่านั้น แต่ยังต่อยอดไปถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย ขยายขอบเขตของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวนอกเหนือไปจากการมางานวันเดอร์ฟรุ๊ตเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้งานวันเดอร์ฟรุ๊ตยังเป็นการประชาสัมพันธ์ Soft Power สำคัญของประเทศไทยและเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่พัทยา สำหรับปี ๒๕๖๗ งานวันเดอร์ฟรุ๊ตได้กระแสตอบรับที่เป็นไปในทิศทางที่ดีมาก นักท่องเที่ยวต่างตั้งตารอที่จะได้กลับมาเที่ยวงานวันเดอร์ฟรุ๊ตที่ประเทศไทยอีกครั้ง

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ