Facebook Logo

บันทึกวีดิทัศน์อวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม บันทึกวีดิทัศน์อวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน พ.ศ. 2564 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และองค์การมหาชนของกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม รวมทั้งส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนทั่วโลก นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมยังได้ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระอันพิเศษนี้ โดยจะเผยแพร่คำอวยพรและการแสดงของทั้ง 2 ประเทศ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

แชร์