Facebook Logo

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันที่  

01/05/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ