Facebook Logo

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่  

16/05/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ