ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มคลังและพัสดุ ประจจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

29/03/65

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ