Facebook Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 เส้นทางภายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเพราะเจาะจง

วันที่  

24/07/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ