ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

วันที่  

11/05/65

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ