Facebook Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตผลงานศิลปะเพื่อจัดเเสดงนิทรรศการในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ณ จังหวัดเชียงราย (ผลงานชิ้นที่ ๒) จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยนางสาวสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

18/09/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ