ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาและพัฒนาเว็บไซต์กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเทคโนโลยีดิจิทัลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

15/02/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ