Facebook Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้เป็นพาหนะสำหรับเดินทางไปจัดงาน ระหว่างวันที่ 8-13 มีนาคม 2567 เส้นทางภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

08/03/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ